Algemene- / betalingsvoorwaarden Skin Experts Academy

A. Overeenkomst en aanmelding voor training aanvraag.

Bij het inplannen van een training/trainingsdata, gaat men automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Skin Experts Academy;

 

1. Schriftelijke en mondelinge overeenkomst is bindend.

2.De twee partijen die overeenkomst aangaan zijn Skin Experts Academy en de opdrachtgever die op de aanmelding staan van de gekozen training staat.

3. Bij verhindering van de opdrachtgever aan de gekozen training, heeft de opdrachtgever het recht om iemands anders als vervanger te sturen en zijn plaats in te nemen tijdens de training.

4.Wanneer er niet aan de training kan worden deelgenomen is het volledige bedrag van de training vanaf de trainingsdag wel verschuldigd.

5. De training kan dan alsnog plaatsvinden binnen maximaal 4 maanden na oorspronkelijke trainingsdatum. Na deze 4 maanden vervallen alle rechten van de opdrachtgever.

6. Trainingsdata mag één keer verplaatst worden.

7. Indien er een training is gereserveerd zonder datum, is er een verplichting vanuit de opdrachtgever, dat het volledige bedrag van de gekozen training op de aanvraag binnen 2 maanden volledig wordt voldaan aan Skin Experts Academy.

Daarna heeft opdrachtgever nog uiterlijk 3 maanden te tijd om training te volgen. Na deze 3 maanden komen alle rechten te vervallen.

Bij het inplannen van een trainingsdata gaat men automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

 

B. BETALINGEN.

1. Bij het afsluiten van de overeenkomst en het ondertekenen van de aanmelding. Krijgt de deelnemer een bevestiging via de mail van ontvangst overeenkomst en in bijlage een factuur van de overeengekomen training. En met verzoek tot aanbetaling van 25 % totale kosten van de training. Mits er gebruik is gemaakt van een betalingsovereenkomst in vorm van IN3

 

Update: Gedragscode BNPL.

De grootste aanbieders voor BNPL in Nederland (Riverty, Klarna, in3 en Billink) hebben gezamenlijk de 'Gedragscode BNPL' opgesteld, welke eind oktober van kracht gaat, om hiermee onder andere kwetsbare consumenten nog beter te beschermen. Deze gedragscode wordt 26 oktober 2023 gepubliceerd, onder andere op onze website. In dit kader breiden we de informatie uit die aan consumenten wordt getoond tijdens het betaalproces met de volgende disclaimers: 
 

  • ''Je moet minimaal 18+ zijn om deze dienst te gebruiken." 
  • "Als je op tijd betaalt, voorkom je extra kosten en zorg je dat je in de toekomst nogmaals gebruik kunt maken van de diensten van in3."
     

2. Restant van het trainings bedrag moet maximaal 2 weken  voor aanvang van training volledig voldaan worden, dan is uw training pas definitief.

 

C. Herroeping.

Bent u ondernemer dan slaat de volgende herroepingsrecht niet toe. Herroepingsplicht geld volgens de wet alleen voor particulieren.

1.Als particulier gebruiker heeft u het recht binnen 14 dagen zonder verklaring de overeenkomst te annuleren. Na deze 14 dagen heeft u een betalingsverplichting.

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk gebeuren. Via email of per post naar info@skinexperts-academy.com , Venestraat 6, 7102BZ Winterswijk . (nieuw adres medio april 2024 Ratumsestraat 35a, 7101 MT WInterswijk)

2. Bij annuleren van uw overeenkomst zullen wij binnen 14 dagen indien er al een aanbetaling is gedaan het door u betaalde bedrag terugstorten op de bij ons bekende rekening teruggestort worden.

D. Annuleren van de deelname

1. Annuleren van deelname aan onze training na het verstrijken van herroepingsplicht zal schriftelijk moeten gebeuren, zie overstaand adres bij punt C. Herroeping. Indien annulering binnen herroeping valt zullen er geen kosten in rekening gebracht worden.

2. Na het verstrijken van herroepingsplicht worden er annuleringskosten in rekening gebracht.

* € 25,-voor administratiekosten bij annulering meer dan 4 weken voor aanvang van training maar na vervallen van herroeping voorwaarde van 2 weken na overeenkomst.

* 50 % van de overeengekomen trainingskosten, indien training geannuleerd worden binnen 4 tot 2 weken voor datum van trainingsdag.

* 80 % van de overeengekomen trainingskosten, indien training geannuleerd worden binnen 2 tot 1 week voor datum van trainingsdag.

* 100 % van de overeengekomen trainingskosten, indien training geannuleerd worden minder dan 1 week voor datum van trainingsdag.

Datum van binnenkomst van uw annulering is doorslag voor berekening voor berekening.

 

E. Garantie

1. Defecten na levering van producten door Skin Experts Academy, dienen binnen 5 dagen per email; info@skinexperts-academy.com,  worden gemeld. 

Defecten/Garantie op apparatuur; Voor de SKinActiv, Infusionpen en Tandenbleeklampen gelden de garantie- en algemene voorwaarden van de Distributeur Skin Inc te Donkerbroek en Cosmotology te Amstelveen.

2.Uitgesloten zijn letsel schade van leven, lichaam, kleding schade of schadevergoedingen die ontstaan door behandelingen, die uitgevoerd zijn door opdrachtgever. Vanwege nalatigheid, onkundig uitvoeren en opzettelijke schade toebrengen aan personen en/of voorwerpen.

 

F. Algemeen

1. Wij behouden ons het recht voor om bij uitval docent of overmacht de training te annuleren of naar later tijdstip te verplaatsen. Wij zullen eerst proberen een vervanging te regelen.

2. Bij een te klein deelnemersaantal wij het recht om te training tot 1 week van te voren te annuleren. Minimale aantal cursisten voor Apeldoorn zijn 2 deelnemers.

3. Bij annulering wordt er een alternatieve optie aangeboden of training word binnen 14 dagen aan u terugbetaald.

4. Instructie die onderwijs docent gegeven worden moeten ten alle tijden tijdens training worden opgevolgd en er wordt altijd zorgvuldig met materialen omgegaan die beschikbaar worden gesteld. Bij diefstal wordt en aangifte gedaan. Opzettelijk vernielen van materialen worden de kosten bij veroorzaker in rekening gebracht.